فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

قیمت :
45,000,000   تومان
 • 8GB GDDR6

  256Bit

  3×Display Port

  1×HDMI Port

قیمت :
18,500,000   تومان
 • 8GB GDDR5

  256Bit

  3×Display Port

  1×HDMI Port

  1×DVI-I

   

   

   

قیمت :
2,000,000   تومان
 • 64Bit

  1×VGA Port

  1×HDMI Port

  1×DVI-D

قیمت :
1,550,000   تومان
 • 64Bit

  1×VGA Port

  1×HDMI Port

  1×DVI-D

قیمت :
74,000,000   تومان
 • 128Bit

  1×DisplayPort

  1×HDMI Port

  1×DVI-D

قیمت :
94,000,000   تومان
 • 4GB GDDR5

  128Bit

  1×DisplayPort

  1×HDMI Port

  1×DVI-D

قیمت :
19,700,000   تومان
 • 6GB GDDR6

  192Bit

  3×Display Port

  HDMI Port

قیمت :
250,000,000   تومان
 • 6GB GDDR6

  192Bit

  2×DisplayPort

  2×HDMI Port

قیمت :
300,000,000   تومان
 • 6GB GDDR6

  192Bit

  3×Display Port

  HDMI Port

 • 192Bit

  1×DisplayPort

  1×HDMI Port

  1×DVI-D