فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

1,050,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL16 Dual Channel

  3000MHz

7,450,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL18 Dual Channel

  4000MHz

1,600,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL19 Single Channel

  2666MHz

1,150,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

4,850,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3000MHz

5,500,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

1,650,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL17 Single Channel

  2400MHz

3,000,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

5,400,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3000MHz

4,900,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3200MHz

 • DDR4

  8 GB

  CL17 Single Channel

  2400MHz

 • DDR4

  8 GB

  CL19 Single Channel

  2666MHz

 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3600MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3600MHz