فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

1,120,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL16 Dual Channel

  3000MHz

4,900,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3000MHz

5,550,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

5,500,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  36 GB

  CL16 Dual Channel

  3600MHz

3,050,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3600MHz

2,900,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

5,000,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3200MHz

5,400,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3000MHz

1,790,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL17 Single Channel

  2400MHz

1,220,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

990,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL17 Dual Channel

  2400MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Single Channel

  3000MHz