فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

850,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL17 Single Channel

  2400MHz

1,100,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL16 Dual Channel

  3000MHz

1,150,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

1,650,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL17 Single Channel

  2400MHz

570,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  4 GB

  CL17 Single Channel

  2400MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Single Channel

  3000MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Single Channel

  3200MHz

 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz