فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

5,400,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3000MHz

5,000,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3200MHz

2,900,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

3,050,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  16 GB

  CL16 Dual Channel

  3600MHz

5,550,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3200MHz

4,900,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL15 Dual Channel

  3000MHz

860,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL19 Single Channel

  2666MHz

1,680,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  8 GB

  CL19 Single Channel

  2666MHz

7,600,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • DDR4

  32 GB

  CL18 Dual Channel

  4000MHz

 • DDR4

  32 GB

  CL16 Dual Channel

  3600MHz