فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

5,000,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 6 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

4,300,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 6 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

4,600,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 8 TB

  SATA 3.0

  3.5 "

  7200 RpM

6,500,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 10 TB

  SATA 3.0

  3.5 "

  7200 RpM

8,000,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 14 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

5,800,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 8 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

 • 14 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

 • 14 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM