فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

6,400,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 6 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

5,800,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 6 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

13,790,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 14 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

13,900,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 14 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

3,600,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 6 TB

  SATA 3.0

  3.5 "

  5400 RpM

5,800,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 8 TB

  SATA 3.0

  3.5 "

  5400 RpM

6,280,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 8 TB

  SATA 3.0

  3.5 "

  7200 RpM

8,500,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 10 TB

  SATA 3.0

  3.5 "

  7200 RpM

13,500,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 14 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM

7,380,000تومان
قیمت با تخفیف :
 • 8 TB

  SATA 6.0

  3.5 "

  7200 RpM