فروشگاه اینترنتی تخصصی لپتاپ لپ مال

قیمت :
23,800,000   تومان
 • Case_size_Size : 263x254x23 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.2 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i7
 • Processor_Processor_Model : 10510U
 • Processor_Cache : 8 مگابایت
قیمت :
16,000,000   تومان
 • Case_size_Size : 363x254.6x22.9 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.2 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i3
 • Processor_Processor_Model : 10110U
 • Processor_Cache : 4 مگابایت
قیمت :
9,500,000   تومان
 • Case_size_Size : 22.9 × 260 × 378 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.2 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Celeron
 • Processor_Processor_Model : N4000
 • Processor_Cache : 4 مگابایت
قیمت :
21,500,000   تومان
 • Case_size_Size : 263x23x254 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.2 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i5
 • Processor_Processor_Model : 10210U
 • Processor_Cache : 6 مگابایت
قیمت :
15,250,000   تومان
 • Case_size_Size : 378x265x22 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 1.85 کیلو گرم
 • Processor_Company_Name : AMD
 • Processor_Processor_Serial : Bristol Ridge
 • Processor_Processor_Model : AMD A6-9225
 • Processor_Cache : 1 مگابایت
قیمت :
15,200,000   تومان
 • Case_size_Size : 375.6x253.4x22.7 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.1 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i3
 • Processor_Processor_Model : 8130U
 • Processor_Cache : 4 مگابایت
قیمت :
13,400,000   تومان
 • Case_size_Size : 375.6x253.4x22.7 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.1 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i3
 • Processor_Processor_Model : 8130U
 • Processor_Cache : 4 مگابایت
قیمت :
21,800,000   تومان
 • Case_size_Size : 363x254.6x22.9 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.2 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i5
 • Processor_Processor_Model : 10210U
 • Processor_Cache : 6 مگابایت
قیمت :
9,499,000   تومان
 • Case_size_Size : 22.9 × 260 × 378 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.2 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Celeron
 • Processor_Processor_Model : N4000
 • Processor_Cache : 4 مگابایت
قیمت :
40,000,000   تومان
 • Case_size_Size : 25.9 × 260 × 365 میلی‌متر
 • Case_size_Weight : 2.3 کیلوگرم
 • Processor_Company_Name : Intel
 • Processor_Processor_Serial : Core i7
 • Processor_Processor_Model : 9750H
 • Processor_Cache : 12 مگابایت